Τιμές Δωματίων

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
10.3. έως 31.03.18
12.04. έως 31.05.18

01.09. έως 31.10.18

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
01.04. έως 11.04.18
01.06. έως 31.08.18
Μονόκλινο 40 € 50 €
Δίκλινο 55 € 65 €
Executive/θέα θάλασσα 65 € 70 €
Σουίτα 1ου ορόφου 70 € 75 €
Σουίτα 2ου ορόφου 75 € 90 €
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
01.02. έως 26.03.18
03.09. έως 31.10.18
Μονόκλινο 50 €
Δίκλινο 55 €
Executive/θέα θάλασσα 60 €
Σουίτα 1ου ορόφου 70 €
Σουίτα 2ου ορόφου 70 €
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΣΧΑ
26.03. έως 15.04.18
Μονόκλινο 75 €
Δίκλινο 75 €
Executive/θέα θάλασσα 80 €
Σουίτα 1ου ορόφου 85 €
Σουίτα 2ου ορόφου 95 €
ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
16.04. έως 15.06.18
Μονόκλινο 65 €
Δίκλινο 65 €
Executive/θέα θάλασσα 75 €
Σουίτα 1ου ορόφου 80 €
Σουίτα 2ου ορόφου 90 €
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(Καλοκαίρι)
05.06. έως 03.09.18
Μονόκλινο 70 €
Δίκλινο 75 €
Executive/θέα θάλασσα 80 €
Σουίτα 1ου ορόφου 90 €
Σουίτα 2ου ορόφου 110 €