Προστασία Δεδομένων

Προστασία Δεδομένων

Η προστασία των δεδομένων με μία ματιά

Γενικές παρατηρήσεις

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει στα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου μας.

Συλλογή δεδομένων στην ιστοσελίδα μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον φορέα εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα μπορείτε να τα βρείτε στα στοιχεία έκδοσης αυτής της ιστοσελίδας.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός τα δεδομένα σας συλλέγονται εφόσον εσείς μας τα γνωστοποιείτε. Πρόκειται, για παράδειγμα, για δεδομένα που εσείς εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα πληροφοριακά μας συστήματα όταν επισκεπτόσαστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή ώρα προβολής σελίδας). Η συλλογή αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται αυτόματα μόλις εισέλθετε στην ιστοσελίδα μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ορισμένα από τα δεδομένα συλλέγονται για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος διατίθεται χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Τι δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και το σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που δίνεται στα στοιχεία έκδοσης της ιστοσελίδας για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Γενικές παρατηρήσεις και υποχρεωτικές πληροφορίες.

Προστασία δεδομένων

Οι φορείς εκμετάλλευσης αυτού του ιστότοπου λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί, επίσης, πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Επισήμανση σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

Ο αρμόδιος φορέας επεξεργασίας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Ξενοδοχείο Όμηρος
Οδός Ομήρου 43
84100, Ερμούπολη Σύρος,
Ελλάδα

Τηλ.: +30 22810 84910

Φαξ: +30 22810 86266

Ηλ.διεύθυνση: info@hotelomiros.gr

Αρμόδιος φορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποφασίζει μόνο του ή απο κοινού με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Ανάκληση συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία δεδομένων

Κάποιες λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς είναι αρκετό για το σκοπό αυτό. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται έως ότου επέλθει η ανάκληση παραμείνει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβιάσεων της προστασίας των δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή σε ζητήματα προστασίας δεδομένων είναι η εκάστοτε αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων του κράτους στο οποίο εδρεύει η εταιρεία μας. Κατάλογο των αρμόδιων αρχών σχετικά με την προστασία δεδομένων καθώς και των στοιχείων επικοινωνίας τους μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.

Δικαίωμα μεταβίβασης δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να παραδωθούν σε εσάς ή σε τρίτο, σε κοινή, αναγνώσιμη απο μηχανήματα μορφή, δεδομένα, τα οποία εμείς επεξεργαζόμαστε αυτόματα δυνάμει της συγκατάθεσής σας ή προς εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση που ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο αν είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης στοιχείων εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή αιτήματα που προωθήτε σε εμάς, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση αλλάζοντας τη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης από “http://” σε “https://” και από το εικονίδιο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας υποβάλλετε δεν μπορούν να αναγνωστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, αποκλεισμός, διαγραφή

Στο πλαίσιο των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση, τον παραλήπτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων καθώς, επίσης, έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στη σελίδα για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Αντίθεση στα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η χρήση των δεδομένων επικοινωνίας, που δημοσιεύονται στην παρούσα σελίδα, για την αποστολή ανεπιθύμητου διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού αποτελεί αντικείμενο αντιρρήσεων. Οι φορείς εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας επιφυλάσσονται ρητά του δικαιώματος να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση μη ζητηθείσας αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, π.χ. μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Cookies

Οι ιστότοποι μερικές φορές χρησιμοποιούν τα λεγόμενα “cookies”. Τα “cookies” δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα “cookies” χρησιμοποιούνται για να κάνουν τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς το χρήστη, αποτελεσματικό και ασφαλή. Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται απο το πρόγραμμα περιήγησής σας καθώς και στον υπολογιστή σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα “cookies συνεδρίας”. Τα εν λόγω “cookies” διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα “cookies” παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα “cookies” μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο κατά περίπτωση, να εξαιρείτε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή και γενικά να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Κατά την απενεργοποίηση των cookies, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Τα cookies που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (π.χ. καλάθι αγορών) αποθηκεύονται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1f του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων. Ο φορέας εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον για την αποθήκευση των cookies για την βελτιστοποιημένη και χωρίς τεχνικά σφάλματα παροχή των υπηρεσιών του. Στο βαθμό που αποθηκεύονται άλλα cookies (π.χ. cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησής σας), αυτά αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει αυτόματα και αποθηκεύει πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης

  • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα

  • Κεντρικός υπολογιστής πρόσβασης στον ιστότοπο

  • Ώρα πρόσβασης διακομιστή

  • Διεύθυνση IP.

Τα δεδομένα αυτά δεν συγχέονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την εκπλήρωση συμβαστικής ή προσυμβατικής υποχρέωσης αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1f του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων.

Φιλοξενία

Η αρχική αυτή σελίδα φιλοξενείται από τον γερμανικό πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου AIGES oHG , 50678, Κολωνία. Όταν επισκέπτεστε την αρχική μας σελίδα, η εταιρεία AIGES oHG καταγράφει – αυτόματα – τμήματα των δεδομένων πρόσβασής σας, π.χ. την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης σας, τον εντοπισμό του προγράμματος περιήγησής σας και άλλα δεδομένα χρήσης. Αυτά τα αρχεία καταγραφής συλλέγονται χωρίς άμεση προσωπική αναφορά. Η πρακτική αυτή δεν επηρεάζει τη συλλογή δεδομένων διαμέσου της εταιρείας AIGES oHG. Η Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας AIGES oHG βρίσκεται στο https://www.aiges.de/datenschutz/.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε εκεί, θα αποθηκευτούν με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας και για την επεξεργασία επακόλουθων ερωτήσεων. Δεν μοιραζόμαστε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων, που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας, πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1f του κανονισμού προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς είναι αρκετό για το σκοπό αυτό. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας παραμένουν αποθηκευμένα είτε μέχρι να απαιτήσετε τη διαγραφή τους, είτε μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή να παραλειφθεί ο σκοπός αποθήκευσης δεδομένων (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις, ιδίως αυτές που αφορούν τα χρονικά διαστήματα διατήρησης δεδομένων, παραμένουν ανεπηρέαστες.

Πρόσθετα και εργαλεία

Διαδικτυακές γραμματοσειρές Google

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί τις λεγόμενες διαδικτυακές γραμματοσειρές που παρέχονται από την Google για την ομοιόμορφη εμφάνιση γραμματοσειρών. Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες διαδικτυακές γραμματοσειρές στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης για να εμφανίσει σωστά τόσο το κείμενο όσο και τις γραμματοσειρές.

Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί στους διακομιστές της Google. Αυτό θα ενημερώσει την Google ότι η πρόσβαση στον ιστότοπό μας έχει γίνει μέσω της διεύθυνσης IP σας. Η χρήση των διαδικτυακών γραμματοσειρών της Google λειτουργεί προς όφελος μιας ομοιόμορφης και ελκυστικής παρουσίασης των online παροχών μας. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1f του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές Web, θα χρησιμοποιηθεί μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά από τον υπολογιστή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές γραμματοσειρές της Google, θα βρείτε στη σελίδα: https://developers.google.com/fonts/faq. Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, θα βρείτε στη σελίδα: https://www.google.com/policies/privacy/.

Χάρτες Google

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Χάρτες Google μέσω API. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκευτεί η διεύθυνση IP. Οι πληροφορίες αυτές, συνήθως, μεταφέρονται και αποθηκεύονται από έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτήν τη μεταφορά δεδομένων.

Η χρήση των Χαρτών Google λειτουργεί προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των online προσφορών μας και προς όφελος μιας εύκολης αναζήτησης των θέσεων που υποδεικνύονται από εμάς στον ιστότοπο. Τα παραπάνω συνιστούν έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1f του κανονισμού για την προστασία δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστότοπου Google Analytics. Πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”. Πρόκειται για αρχεία κειμένων που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και διευκολύνουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα “Cookies” σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών, μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου της Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Προσθήκη προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των “Cookies” ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί αναφορικά με τη χρήση ορισμένων λειτουργιών της σελίδας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από τα “Cookies” και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google με τη λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Αντίθεση ως προς τη συλλογή δεδομένων.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Είναι εγκατεστημένα τα λεγόμενα “Cookies – απαλλαγής”, ώστε σε μελλοντικές σας επισκέψεις στον ιστότοπο να εμποδίζεται η αποθήκευση δεδομένων: Απενεργοποιήστε την υπηρεσία Google Analytics.

Επεξεργασία δεδομένων

Έχουμε συνάψει σύμβαση με την Google για την επεξεργασία δεδομένων και την πλήρη εφαρμογή των αυστηρών απαιτήσεων των γερμανικών κανόνων προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση της υπηρεσίας Google Analytics.

Ανώνυμη διεύθυνση (IP)

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε την υπηρεσία “Ανώνυμης Διεύθυνσης (IP)”. Η Google θα περιορίσει τη χρήση της πλήρους διεύθυνσης σας εντός των κρατών – μελών της ΕΕ και εντός των κρατών που συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό και Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα διαβιβάζεται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα περικόπτεται εκεί. Εκ μέρους του φορέα εκμετάλλευσης αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση του ιστότοπου, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου καθώς και την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών απο το φορέα της σελίδας που συνδέονται με το διαδίκτυο και την ιστοσελίδα. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα από την Google.